INTEGRITETSMEDDELANDE | Privacy Notice

Personuppgiftsansvarige

L’Oréal Sverige AB, org. nr 556048-3314, Box 15 222, 167 15 Bromma, Sverige Syfte och rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

1. Nyhetsbrev

Syftet. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda ditt namn, e-postadress, födelsedag och eventuellt kön för att kunna skicka relevanta nyheter om CeraVe så som nya lanseringar och inspiration från CeraVe. Rättslig grund. Vi använder dina personuppgifter för ovan nämnda syften med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.


2. Forum

Syftet. Genom att skapa en profil på forumet kan du skriva inlägg och/eller kommentera inlägg från andra anvädare. Ditt användarnamn/förnamn och eventuella bilder kommer att vara synliga för alla användare, oavsett om de är inloggade eller ej. Vi använder din e-postadress för att informera dig om systemmässiga underhåll av forumet eller eventuella frågor som kan uppkomma i samband med att du använder forumet. Rättslig grund. Fullgörande av avtal (forum tjänster).


Mottagare av dina personuppgifter

Den Nordiska CeraVe marknadsavdelningen kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer inte att delas med andra varumärken eller juridiska enheter. Vi kan använda externa byråer, vilka agerar på våra vägnar, som segmenterar och anpassar den kommunikation som riktar sig till dig, men endast inom ramen för ovan angivna syfte.

Lagringstiden

Personuppgifter som lämnas i samband med nyhetsbrev, forum, begäran om prover, samt recensioner sparas tills dess du avregistrerar dig eller raderar ditt konto. Om du önskar radera dina inlägg eller recensioner, ska det göras innan du raderar ditt konto. 

Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingar i sociala medier kommer att raderas när tävlingen slutförts och vinnare har kontaktats.


Dina rättigheter och hur du utövar dem

 • Rätt till tillgång/rättelse/radering/och rätt att återkalla ditt samtycke:
  • Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig samt att få dina personuppgifter korrigerade. För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via e-post på [email protected]
  • Du kan återkalla ditt samtycke för uppgiftbehandling baserad på samtycke och kan få dina personuppgifter borttagna eller raderade. För att göra detta, vänligen kontakta oss enligt via epost på [email protected]. Notera att i så fall kommer din profil och/eller konto att raderas.
  • Du kan när som helst välja att avprenumerera dig från våra nyhetsbrev genom avregistreringslänken längst ner i all e-post.
 • Rätt till dataportabilitet.
  • Du har rätt att flytta, kopiera eller överföra uppgifter från vår databas till en annan (med vissa begränsningar). För att göra detta, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected]. Vi skickar dig en översikt över de personuppgifter vi har registrerat hos dig via mail. För att hantera din förfrågan kan vi kräva bevis på din identitet.
 • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
  • Du har rätt att lämna in klagomål med anledning av behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se .

Dataskyddsombuds kontaktuppgifter

Har du ytterligare frågor eller önskar fler information, kan du kontakta vår nordiska dataskyddsombud på

[email protected].

Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy som finns här.